رایبد انرژی پاژ

طراحی سایت رایبد انرژی پاژ

  • زمینه فعالیت: طراحی و مهندسی پمپ های جابجایی مثبت در صنایع مختلف
  • نام شرکت: رایبد انرژی پاژ
  • نوع طرح: صنایع پتروشیمی
  • سایت: www.raybadenergy.com