پمپ پاژ

طراحی سایت دو زبانه پمپ پاژ

  • زمینه فعالیت: طراحی و مهندسی پمپ های جابجایی مثبت در صنایع مختلف
  • نام برند: پمپ پاژ
  • نوع طرح: صنایع پتروشیمی
  • سایت: www.pumppazh.com