پمپ پاژ

طراحی لوگو پمپ پاژ

  • زمینه فعالیت: طراحی و مهندسی پمپ های جابجایی مثبت در صنایع مختلف
  • نام برند: پمپ پاژ
  • نوع لوگو: صنایع پتروشیمی
  • سایت: www.pumppazh.com